Kliniske Beregnere           Benzoberegner
Kliniske Beregnere           Benzoberegner

Benzoberegner

Patientens navn:
Aktuelt præparat:
Aktuel dagsdosis: mg
Tabletstyrke ??? : mg Delekærv
Tabletstyrke Diazepam: mg Delekærv
Startdato (dd-mm-åååå):   (Dobbeltklik for dags dato)

Beregnet Diazepam ækvipotent dagsdosis:


Nedtrapningsskema

Total antal tabletter ??? :  
Total antal tabletter Diazepam:  
Udskriv nedtrapning for ???
Udskriv nedtrapning for Diazepam
Udskriv antal tabl. pr. uge
Benzoberegneren anvendes til at generere en plan for nedtrapning fra en given dosis af et givent benzodiazepin.
Vælg det ønskede præparat i rullemenuen for aktuelt præparat. Angiv aktuel dagsdosis samt den ønskede tabletstyrke for præparatet og marker i feltet delekærv, hvis der ønskes mulighed for at anvende halve tabletter. Beregneren angiver altid den ækvipotente diazepamdosis. Ved klik i feltet startdato indsættes dags dato automatisk. Tryk på knappen Generér nedtrapningsskema, når de ønskede værdier er indtastet.
Under det genererede nedtrapningsskema fremgår det totale antal tabletter der er nødvendige for at gennemføre nedtrapningen. Skemaet kan udskrives og fx udleveres til patienten. Her kan vælges om både det valgte præparat og diazepam, eller kun et af de to præparater, skal fremgå af skemaet.

Forfatterne påtager sig ikke ansvar for nogen skade, tab eller fordringer fra tredjemand, som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af DSKPs kliniske beregnere.