Actioncards
Actioncards

Udviklingen af DSKPs actioncards bygger på en række principper, som er med til at sikre høj kvalitet og ensartethed. Klinisk relevans er i fokus, og anbefalingerne bygger på en afvejning af eksisterende evidens og forfatternes kliniske erfaringer. Omfanget af alle actioncards er to A4 sider. Pladskriteriet medfører at kun de mest relevante informationer om emnet præsenteres på et actioncard.

Algoritmer på DSKPs actioncards er opbygget så evidensniveauet reduceres fra toppen mod bunden. De første anbefalinger vil ofte bygge på store dobbeltblindede randomiserede undersøgelser eller metaanalyser, hvorimod anbefalinger i bunden kan bygge på kasuistikker. Således kan behandlingsforslag i bunden af en algoritme være af en mere eksperimentel karakter og vil kun være relevant, når alle øvrige behandlingsmuligheder er forsøgt. Desuden kan en afvejning af et lægemiddels ønskede virkning i forhold til dets bivirkningsprofil påvirke lægemidlets placering i en algoritme.

DSKP er et videnskabeligt selskab som udelukkende vurderer, hvilken behandling selskabet mener er mest optimal for patienten. Der tages ved udarbejdelsen af actioncards derfor ikke hensyn til lægemidlers priser.